69002 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας
της Ανθρωπότητας
αφορά
και στην αντιμετώπιση
της μιζέριας
που λειτουργεί
έμμεσα
υπέρ της δράσης
της βαρβαρότητας
ενάντια στους αθώους.