69004 - Η χρονοστρατηγική μουσική

Ν. Λυγερός

Η χρονοστρατηγική μουσική
είναι αυτή
που ζει
μέσα
σε κάθε κομμάτι
σε κάθε σύνθεση
αφού μπορείς
να παίξεις
και ν’ ακούσεις
ταυτόχρονα
πολλές εποχές
της Ανθρωπότητας.