69005 - Η ακραία νοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η ακραία νοημοσύνη
μεταμορφώνει
την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
σε ανέλιξη
γιατί πλάθει
συνθήκες
που βοηθούν
τον καθένα
και όχι μόνο
μερικούς.