69007 - Ο ωκεανός

Ν. Λυγερός

Ο ωκεανός
της γνώσης
είναι αυτός
που σου επιτρέπει
να κάνεις
καταδύσεις
στον ουρανό
γιατί είναι
τα θεμέλια
που δίνουν
πρόσβαση
στις κορυφές.