69008 - Το πολλαπλό επίπεδο

Ν. Λυγερός

Το πολλαπλό επίπεδο
της Ανθρωπότητας
σου επιβάλλει
να καταλάβεις
τον καθένα
για να τον προστατέψεις
από τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
και σε αυτό
εισχωρείς μόνο
με πολυκυκλικότητα
και βαθύτητα.