69010 - Το τζάκι

Ν. Λυγερός

Το τζάκι
έχει πάντα
τον συμβολισμό
των αιώνων
αφού εκ φύσης
είναι της Ανθρωπότητας
διότι αντιπροσωπεύει
τον σύμμαχο
από την αρχή
της φωτιάς
του φωτός.