69011 - Με τη Σέρρα

Ν. Λυγερός

Με τη Σέρρα
ως δείγμα
ποντιακής
παραδοσιακής
όπερας
ανακαλύπτεις
δομές
που αγγίζουν
την ίδια
την Ανθρωπότητα
ως θεμέλιο.