69012 - Τα μουσικά όργανα

Ν. Λυγερός

Τα μουσικά όργανα
που μπαίνουν
σιγά σιγά
μέσα στο έργο
για να μεγαλώσουν
το κομμάτι
της παράδοσης
με τη βαθύτητά τους
λειτουργούν
καταλυτικά
για την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας.