69013 - Άκου την παράδοση

Ν. Λυγερός

Άκου την παράδοση
για να δεις σχήματα
που θα αποτελέσουν
το υπόβαθρο
της καινοτομίας
γιατί στη μουσική
είναι σημαντικό
να υπάρχει
μία συνέχεια
και πέρα
των ορίων
των κοινωνιών.