69019 - Μέσω Διδασκαλίας

Ν. Λυγερός

Μέσω Διδασκαλίας
το φυσιολογικό
και το αυτονόητο
αλλάζουν
και μάλιστα
εκθετικά
σε βαθμό
που δεν ξέρεις
τελικά
πού είναι
το όριο.