69020 - Πάντοτε

Ν. Λυγερός

Πάντοτε
αργεί
με βραδύτητα
ο Δάσκαλος
ενώ οι μαθητές
θεωρούν
ότι αργεί
με καθυστέρηση
γιατί
δεν ξέρουν
για τη λάσπη
στα παπούτσια.