69023 - Διαβάζετε

Ν. Λυγερός

Διαβάζετε
κείμενα
της ζωής
που σας φαίνονται
έργα
επιστημονικής
φαντασίας
ενώ αποτελούν
κομμάτια
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας.