69025 - Η φωνή είναι

Ν. Λυγερός

Η φωνή είναι
γυμνή μουσική
και μόλις
αρχίζεις
να τραγουδάς
μπαίνεις
στον κόσμο
της μουσικής
έτσι νιώθεις
βιωματικά
τη χρονοστρατηγική της.