69026 - Όταν αλλάζω

Ν. Λυγερός

Όταν αλλάζω
όργανο
έχω
την εντύπωση
ότι συναντώ
άλλον άνθρωπο
στο μονοπάτι
της μουσικής
που οδηγεί
όσους θέλουν
στην αρμονία.