69031 - Μην αφήνεις

Ν. Λυγερός

Μην αφήνεις
την κοινωνία
να πάρει
αποφάσεις
για τη ζωή σου
αφού ανήκεις
στην Ανθρωπότητα
και δεν υπάρχει
κανένας λόγος
να συμβιβαστείς.