69032 - Κανένας

Ν. Λυγερός

Κανένας
δεν έχει
το δικαίωμα
να σου πάρει
το σπίτι
γιατί αυτό ήταν
από την αρχή
το δώρο
των ανθρώπων
που σε γέννησαν.