69050 - Δεν κλείνω

Ν. Λυγερός

Δεν κλείνω
τα μάτια
γιατί κάθε στιγμή
είναι πολύτιμη
αφού γράφουμε
την κοινή μας
ιστορία
κι αν η νύχτα
είναι λευκή
είναι λόγω ουσίας
που μοιραστήκαμε.