69051 - Όταν η ψυχή

Ν. Λυγερός

Όταν η ψυχή
μπαίνει
ξανά
στο σώμα
μπορείς
να δεις
το ερωτικό
της κίνησης
και το ιερό
της πράξης
του πνεύματος.