69058 - Ο ιππότης της πέτρας XVIΙI. ΛΥΓΕΡΕΙΟ C. Covid Free. (Dessin)

Ν. Λυγερός