69064 - Για πολλούς

Ν. Λυγερός

Για πολλούς
η τελειότητα
είναι μόνο
το τέρμα
ενώ έχει
εξέλιξη
και συνεχίζει
γιατί είναι
εκ φύσης
πολυκυκλική.