69067 - Ο κοινός ύπνος

Ν. Λυγερός

Ο κοινός ύπνος
είναι μια μορφή
αγάπης
αφού
αποδεικνύει
ότι υπάρχει
απόλυτη
εμπιστοσύνη
για τη συνέχεια
της νύχτας.