69068 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
όταν έσωζε
μία ζωή
δεν σταματούσε
το έργο του
γιατί ήξερε
ότι υπήρχαν
και άλλες
που έπρεπε
να σώσει
στη συνέχεια.