69070 - Η απουσία

Ν. Λυγερός

Η απουσία
διαχωρισμού
δερμάτων
είναι αυτή
που παράγει
το βιβλίο
της ουσίας
που γράφουμε
μαζί
τις λευκές
νύχτες.