69075 - Αν τα παιδιά

Ν. Λυγερός

Αν τα παιδιά
κάνουν
πράγματα
χωρίς
αντάλλαγμα
τότε
θα είσαι
πραγματικά
χαρούμενη
για τις πράξεις τους.