69076 - Ο σεβασμός

Ν. Λυγερός

Ο σεβασμός
προκαλεί
περισσότερο
φόβο
και από τον φόβο
σε χαμηλό
επίπεδο
διότι
μέσα του
έχει και το κλέος
όχι μόνο τη φήμη.