69081 - Όταν είσαι

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι
ανθρωπιστικός
είναι γιατί
δεν είσαι
ανθρώπινος
κι όταν είσαι
ευγενικός
είναι απλώς
ότι δεν είσαι
ευγενής.
Διότι η Ανθρωπότητα
θέλει τα δύο.