69090 - Δεν μπορείς

Ν. Λυγερός

Δεν μπορείς
να φανταστείς
πόσοι
περιμένουν
να κάνουμε
ανοιχτές
διαλέξεις
με στόχους
κλειδωμένους.