69091 - Σκέψου

Ν. Λυγερός

Σκέψου
τη δύναμη
του καναλιού
για να πεις
στους δικούς μας
ότι βγαίνουμε
σιγά σιγά
από το πλαίσιο
της πανδημίας.