69092 - Από τώρα

Ν. Λυγερός

Από τώρα
πρέπει
να σκεφτούμε
το επόμενο
στάδιο
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας
μετά
την πανδημία
και όχι
να περιμένουμε.