69095 - Μια μέρα

Ν. Λυγερός

Μια μέρα
μπορεί
να καταλάβετε
πόσο σας αγαπώ
αν και δεν πρόκειται
να καταλάβετε
πώς σας αγαπώ
αφού χρειάζεται
μόνο επινόηση
και όχι κατανόηση.