69100 - Το βλέμμα

Ν. Λυγερός

Το βλέμμα
του αετού
άγγιξε
τα νησιά
της αντίστασης
μετά
τους Αγίους Τόπους
έτσι
η Κύπρος,
η Ρόδος
και η Μάλτα
έπρεπε
να μείνουν
ελεύθερες
ακόμα
κι αν έπρεπε
να παλέψει
αιώνες
κατά της βαρβαρότητας.
Αυτό αποφάσισε
και αυτό
θα έκανε
στο μέλλον.