69112 - Πέρα από τα όρια

Ν. Λυγερός

Πέρα από τα όρια
της αγάπης
και της φιλίας
θα ανακαλύψεις
τη βαθύτητα
που θα βάλει
τα πράγματα
στη θέση τους
χάρη
στην τεράστια
προσφορά.