69120 - Η αλήθεια

Ν. Λυγερός

Η αλήθεια
δεν έχει
μέσα της
ηθική
γιατί λέει
μόνο την αλήθεια.
Έτσι η ηθική
θα πρέπει
να επιλέξει
άλλα στοιχεία
που θα είναι
εξωτερικά.