69121 - Μια κοινωνία

Ν. Λυγερός

Μια κοινωνία
είναι ικανή
να θυσιάσει
ανθρώπους
για να πάει
αυτή καλά
απλώς
επειδή
πιστεύει
σ’ αυτή
τη βαρβαρότητα.