69129 - Μέσα στην κρίση

Ν. Λυγερός

Μέσα στην κρίση
όταν διαχειριζόμαστε
καλά ένα γεγονός
επειδή προκαλεί
ευχαρίστηση
και χαρά
όταν ξεπερνάμε
την κρίση
τότε έχουμε
και νοσταλγία
ενώ είναι απίστευτο.