69131 - Η γενετική

Ν. Λυγερός

Η γενετική
δεν είναι
της απόστασης
αλλά της σχέσης
έτσι και η απόσταση
που μετρούμε
στον γενετικό κώδικα
είναι το ίχνος
της σχέσης
σε ανθρώπινο
επίπεδο.