69133 - Η απόσταση

Ν. Λυγερός

Η απόσταση
ως έννοια
φέρνει
τη γειτονιά,
η σχέση
την έννοια
του δικτύου
και ο δεσμός
εκείνη
του χρώματος.