69134 - Η πολυκυκλική στρατηγική

Ν. Λυγερός

Η πολυκυκλική στρατηγική
εμπεριέχει
φυσιολογικά
την αλλαγή
φάσης
και την αλλαγή
κύκλου
ως εξέλιξη
που δημιουργεί
ανέλιξη.