69135 - Και μέσα

Ν. Λυγερός

Και μέσα
στην πολυκυκλικότητα
αν ακολουθείς
ένα μονοπάτι
γραμμικό
δεν καταλαβαίνεις
την πραγματικότητα
του χρόνου
αφού λειτουργεί
μόνο εκεί
που δεν υπάρχουν
διακλαδώσεις.