69136 - Η υπέρβαση

Ν. Λυγερός

Η υπέρβαση
σου επιτρέπει
να κάνεις
ένα άλμα
που συνεχίζει
τη συνέχεια
όχι όμως
συνεχόμενα
αλλά
ενισχυτικά
εκ των υστέρων.