69138 - Είπε ο Παύλος

Ν. Λυγερός

Είπε ο Παύλος
ότι χαίρομαι
που με προειδοποιήσατε
και δεν θα είμαι
εμπόδιο
στις διορθωτικές
κινήσεις
που χρειάζεται
η εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου.