69141 - Η έκφραση

Ν. Λυγερός

Η έκφραση
έγινε
άθικτη,
είναι εκ φύσης
πολυκυκλική
για όσους
μπορούν
να το δουν
ενώ είναι
μπροστά τους.