69144 - Και χωρίς

Ν. Λυγερός

Και χωρίς
να το ξέρουν
οι αθώοι
ζουν
το αδιανόητο
χάρη
στο πολυκυκλικό
έργο Ανθρωπότητας
των Δίκαιων.