69146 - Αν το λευκό

Ν. Λυγερός

Αν το λευκό
είναι
εφαρμοστό
φαίνεται
το δέρμα
της θάλασσας
που έπιασες
στην ακτή
ένα βράδυ
που δεν κοιμήθηκες
για να ζήσεις.