69149 - Η δικαίωση

Ν. Λυγερός

Η δικαίωση
δεν έχει
καμιά σχέση
με τη δικαιοσύνη
αλλά μόνο
με την Ανθρωπότητα
γιατί έρχεται
εκ των υστέρων
με την υστεροφημία
της υλοποίησης
του έργου.