69151 - Να προσέχεις

Ν. Λυγερός

Να προσέχεις
την αόρατη
παραπληροφόρηση
όταν μελετάς
την ιστορία
της πολυκυκλικής
στρατηγικής
γιατί πολλοί
δεν βλέπουν
τις αλλαγές
κύκλου.