69157 - Σημαντική ιστορία

Ν. Λυγερός

Σημαντική ιστορία
γράφουμε
όχι πάντα
συνειδητά
γιατί δεν βλέπουμε
το φως
και την ουσία
που μας λούζει
όταν αγγίζουμε
τον δεσμό
της αρμονίας.