69158 - Γράφουμε μαζί

Ν. Λυγερός

Γράφουμε μαζί
αυτά
που δεν θέλουμε
να ξεχαστούν
γιατί
ξέρουμε
πόσο πολύτιμες
είναι οι στιγμές
που μοιραζόμαστε
εντός
της Ανθρωπότητας.