69171 - Ιστορικά θεμέλια. Λυγερείο CI. (Dessin)

Ν. Λυγερός