69172 - Το 1113

Ν. Λυγερός

Το 1113
έγινε
η επίσημη
ίδρυση
ενός θεσμού
που άγγιξε
τη χιλιετία
με το ίχνος
που άφησε
για όλους
τους μαχητές.